Telefon: +461 631 333

Žáci, kteří navštěvují přírodovědný kroužek, se pravidelně několikrát za rok zúčastňují v Litomyšli přírodovědné soutěže. Poznávají zde různé známé i méně známé rostliny a živočichy. Konkurence je vždy velká, neboť se jí zúčastňuje stále více a více žáků ze všech litomyšlských i okolních škol. Děti jsou rozděleny do několika kategorií podle věku.  Naši žáci se však o přírodu velmi zajímají, a proto se  v tak velké konkurenci neztratí a pravidelně  získávají ,,medailové  umístění ,,. Letos si nejlépe vedl Šimon Šilar, který skončil v nejpočetněji zastoupené kategorii na krásném třetím místě. Blahopřejeme. V lednu bude probíhat další soutěž a věříme, že i tam uspějeme.