Telefon: +461 631 333

Dne 15.5. se žáci naší 1.třídy zúčastnili slavnostní události –  Pasování na čtenáře. Vše  se událo v Městské knihovně v Litomyšli. Žáci nejprve za doprovodu pomocníčků – jara, léta, podzimu a zimy museli plnit různé úkoly, aby dokázali, že se už naučili číst. Poznávali pohádkové postavičky, vyhledávali dvojice, vyprávěli pohádky a řešili tajenky. Teprve potom  byli slavnostně pasováni na čtenáře. Obdrželi diplom, pěknou knížku a průkaz do knihovny.