Telefon: +461 631 333

MAS Litomyšlsko o.p.s. vyhlásilo výzvu v rámci Podpory mobility škol Pardubického kraje a jejím cílem je podpora dopravy žáků do nově otevřených vzdělávacích center. (Žáci tedy neplatí autobus.)  My jsme si vybrali vzdělávací centrum Planeta Hlinsko. Jeli jsme společně s ZŠ Budislav. Nejprve jsme se zastavili v záchranné stanici Pasíčka, kde jsme měli komentovanou prohlídku areálu. Odtud jsme pokračovali do vzdělávacího centra. To je koncipované jako samoobslužné s interaktivními prvky. Postupně jsme zde měli možnost prozkoumávat jednotlivé sféry planety- litosféru, atmosféru, hydrosféru a část vesmíru. V expozici hydrosféra jsme měli například možnost  sledovat, jak se chová  kapka vody v různých skupenstvích, jak je to s koloběhem vody, apod. Ve sféře atmosféry jsme se seznámili s různými druhy a silou větru, tlakem vzduchu, apod. Ve sféře litosféry jsme poznávali minerály, tektonické procesy, vznik sopek, aj. Dále se zde nachází profesionálně vybavená laboratoř s mikroskopy. Žáci si mohli řadů jevů vyzkoušet. Bylo to pro ně přínosné i do budoucího vzdělávání.