Telefon: +461 631 333

Žáci v 1.třídě umí číst. Mohou si přečíst svoji první knížku. Proto se zúčastnili v Městské knihovně v Litomyšli akce Pasování na čtenáře. Nejprve splnili pár úkolů. Museli s pohádkovými bytostmi složit obrázkové puzzle, přečíst  názvy pohádkových bytostí, seřadit obrázky ke správným písmenkám. Po  té následovalo samotné pasování.  Žáci obdrželi Diplom, dětskou knížku a průkazku do knihovny. Byli moc šikovní.