Telefon: +461 631 333

V městské knihovně v Litomyšli nás přivítaly postavičky z pohádek  B.Němcové, např. Maruška, Hloupý Honza a princezna se zlatou hvězdou na čele. Ti měli připravené pro žáky úkoly. Těm se dařilo a vyřešili všechny hádanky ani  nezabloudili v bludišti. Za odměnu byli  pasováni na čtenáře a obdrželi pěknou knížku a čtenářský průkaz do knihovny.