Telefon: +461 631 333

Jeli jsme autobusem, který zajistil  jako sponzorský dar p. Olbrich  (sám i autobus řídil)a  naftu  i vstup nám zaplatilo SRPDŠ.  Moc děkujeme. Žáci se po příjezdu rozdělili do dvou skupin. První, druhá a třetí třída měly dopoledne program s názvem Putování za velrybou, kde se žáci  dozvěděli, jak velké velryby jsou a kde  žijí. S paní lektorkou také objevovali  jak dýchají, co jí nebo proč tak často cestují. Poslechli si také jejich zpěv. Zkoušeli  si pokus vysvětlující mořské proudy,zahráli si  tématické hry a také hru na krmení velryb. Pak se děti odebraly na oběd a po něm následoval  druhý program s názvem Alchymisté. Jednalo se o program, jak už sám název napovídá, který se zabýval chemickými  pokusy, které si malí ,,chemici“ i vyzkoušeli.

Žáci čtvrté a páté třídy měli také dva programy. První začínal hned po příjezdu do Vidy. Jmenoval se tajemně-Alchymisté.  Žáci i byli rozděleni do dvojic a každá dvojice obdržela své chemické potřeby, kádinky, pinzety, kapátko a uzavřené nádoby s různými látkami. Podle návodu pak každá dvojice pak pod dohledem prováděla chemické experimenty. Děti byly nadšené, protože to bylo něco zcela pro většinu z nich nového. Pak následoval objednaný oběd. Po něm děti dostaly rozchod po celé hale, kde si samostatně mohly vyzkoušet různé pokusy z fyziky. Například, jak vzniká vodní či větrný vír, jak se tvoří ve vodě bubliny, bavilo je, především dívky, vyzkoušet si pomocí klíčovacího pozadí práci moderátora, apod. Pak následoval druhý program s názvem Mikrosvět. Starší děti se opět odebraly do laboratoře. Tentokrát zde měly připravené pro každou dvojici mikroskopy a vzorky k pozorování. Vyzkoušely si také vzorky k pozorování vyrobit. Největší zážitek ale asi bylo, když nás paní lektorka učila, jak je možné z vlastního mobilního telefonu vyrobit mikroskop a ještě zvětšené části vyfotit. Všem se tento naučný program moc líbil a vraceli jsme se domů s mnoha novými poznatky.