Telefon: +461 631 333

5.12.  nás navštívil Mikuláš. Měl sebou dva pomocníky – hodného anděla a rozpustilého čerta. Ten povzbuzoval žáky k  neposlušnosti, ale Mikuláš vždy vše uvedl  na pravou míru. Pokáral některé žáky za drobné prohřešky a společně s andělem je obdarovali sladkostmi. Na mladších žácích byl vidět strach z čerta, ale paní učitelky je povzbuzovaly a společně si šli pro dárek.