Telefon: +461 631 333

Hned po Velikonocích nás navštívila paní Dita Veselá  s jedním ze svých  hudebních pořadů. Jednalo se  o vystoupení  s názvem   Ukázky  hudebních nástrojů. Zajímavou formou přiměřeně uzpůsobenou  věku našich  žákům, nám předvedla mnoho hudebních nástrojů ze všech hudebních skupin. Žáci tedy poznali lesní roh, různé druhy trumpet a fléten, harfy, citery, kytary apod. Seznámili se také s méně známými hudebními nástroji – jednalo se např. o hudební nástroj  didgeridoo, kaliba, okarima, kazoo atd. Na konci programu si všichni mohli nástroje zblízka prohlédnout a zájemci i vyzkoušet hru na některé z nich. Všem se to moc líbilo a doufáme, že nás paní Veselá opět s nějakým programem navštíví.