Telefon: +461 631 333

Letos na Den dětí se na nás usmálo po dlouhé době  sluníčko, proto jsme se rozhodli dětem tento den zpříjemnit a připravit jim jejich oblíbenou hru-šipkovanou, která je vždy ukončena hledáním pokladu. Paní učitelka společně s paní asistentkou a žáky třetí třídy vytyčovala v okolí Vidlaté Seče trasu pro ostatní děti. Ta byla plná úkolů, které cestou  za pokladem museli účastníci  plnit.  Paní učitelka se čtvrtou a pátou třídou šla po trase  jako první. Žáci splnili všechny úkoly a potom je čekala sladká odměna, kterou našli v pokladu. Jako druzí šli také za doprovodu paní učitelky prvňáci a druháci. Cestou také plnili úkoly  a přitom ještě  sbírali papírky se zadáním, aby po nás nezůstal ve vsi a okolí nepořádek.  I je čekala sladká odměna. Den si všichni dobře užili.