Telefon: +461 631 333

V úterý 14. března nás navštívil se svým programem bubenických dílen „Rytmy sběrného dvora“ pan David Andrš. Ukázal dětem, jak se dají využít věci kolem nás k produkci zvuku hrou na recyklované materiály (plastové sudy, staré hrnce, láhve, plechovky aj.) pomocí paliček zakončených tenisovým míčkem. Děti zjistily, jak je jednoduché se naučit pár rytmů pomocí rytmického slabikování a popěvků, které potom převáděly do hry na nástroj a své tělo (tleskání, pleskání a dupání). Děti si také vyzkoušely roli bubeníka a poznaly, jak fyzicky náročná je tato profese. Děkujeme a určitě se budeme opět těšit na další setkání.