Telefon: +461 631 333

Ve středu 15. března jsme vyrazili s přírodovědným a sportovním kroužkem do Litomyšle na bowling.  Děti se rozdělily do dvou drah a pustily se do urputného boje. Těm mladším a méně zkušeným rády pomohly Viktorka a Annabelka Brokešovi, které s bowlingem mají nemalé zkušenosti. Čas nám rychle ubíhal, a protože hodina utekla jako voda, prodloužili jsme si hru ještě o půl hodiny. Těšíme se na další takovou akci.