Telefon: +461 631 333

Dne 5.5. jsme využili nabídku včelařského svazu k výletu do Hulic. Tam je v bývalé škole umístěna včelařská expozice, která představuje život včelstva. Pan Tomšíček ze včelařského svazu nám poskytl doprovod a fundovaný výklad. Vše nám ukazoval na informačních panelech. Ve druhé části expozice, která byla interaktivní, jsme mohli projít mezi včelařskými úly a zhlédnout zajímavé filmové ukázky ze života včel.

Nedaleko Hulic jsme ještě navštívili Vodní dům. Tato expozice má dvě části – venkovní a vnitřní. Ve venkovní části si mohli žáci vyzkoušet sílu vody a ve vnitřní části měli možnost poznat dvě tváře vody – vodu jako biotop a vodu jako pro člověka nenahraditelný zdroj.

Děkujeme včelařskému svazu, který nám umožnil tato zajímavá místa navštívit.