Telefon: +461 631 333

Naši školu navštívil sokolník se svými svěřenci.( Jednalo se o několik dravců a také o dvě sovy.) Vyprávěl nám o jejich životě,  výcviku, využití a dozvěděli jsme se také mnoho zajímavých informací. Například to,  že u nás se sokolnictví objevilo již v 8. století. Povídali jsme si i o našich  nejrychlejší ch  dravcích,  což jsou sokoli, kteří létají rychlostí až 400 km za hodinu. Také už víme všichni to, že každé letiště má sokolníky, kteří se svými dravci plaší zvěř. Hrozí totiž nebezpečí střetu s letadly. Pan sokolník  nám také  ukázal  let vycvičených dravců a žáci si mohli zahrát na mladé odborníky sokolnictví.. Každý si mohl podržet na ruce dravce. Program byl velice poutavý a všem se líbil.