Telefon: +461 631 333

Program s názvem Proti šikaně

Dne 20. 2. naši školu navštívil pan Zdeněk Zaoral s programem, který se zabýval, v dnešní době velice aktuálním problémem, a to šikanou ve škole. Velice poutavě demonstroval modelové situace, které by mohly eventuálně ve třídě nastat. Žáci si pak společně pomocí dramatizace předváděli řešení jednotlivých problémů. Další část prezentace byla věnována otázkám týkajících se bezpečné práce s internetem. Svým vystupováním dokázal lektor upoutat po celou dobu pozornost všech žáků. Doufáme, že získané poznatky pomohou dětem ke zlepšení vztahů a správnému chování.