Telefon: +461 631 333

Do naší školy pravidelně přijíždí paní policistka  Nikol Zavřelová, která pracuje u Policie České republiky ve Svitavách. Má na starosti preventivní programy, které se týkají  různých nebezpečí,  se kterými by se mohli žáci setkat  a  prevencí správného  chování  v  silničním provozu. Tentokrát byl program určen pro žáky třetí, čtvrté a páté třídy. Paní policistka vyprávěla  a radila žákům, jak se  správně chovat na silnici, kam se obrátit o pomoc a jak, pokud je to možné, nebezpečným situacím  v silničním provozu předcházet. Žáci si tedy připomněli  své  znalosti z oblasti dopravní výchovy. Byli pochváleni za své vědomosti a za to, jak pozorně poslouchali. Domníváme se, že je třeba žákům neustále připomínat důležitost prevence a žáci sami projevují o toto vzdělávání zájem.