Telefon: +461 631 333

Koncem listopadu nás opět navštívila p. Zavřelová, poručík policie, se svým preventivním programem  Pozor na kyberšikanu.  Žáci čtvrté a páté třídy se dozvěděli o nebezpečích, které se týkají užívání sociálních sítí. Paní poručice velmi poutavě a přiměřeně věků žáků povídala o případech, které se staly, vysvětlovala, proč nikdy nezveřejňovat  na internetu své údaje, nekomunikovat s cizími lidmi, apod.  Pořad byl velmi zajímavý a je třeba žákům tato nebezpečí neustále připomínat.