Telefon: +461 631 333

Plavecký výcvik v Poličce

V úterý 26. 9. zahájili naši žáci jako každý rok, tak i letos, výuku plavání v Plavecké škole v Poličce. Během 10 lekcí se děti poctivě učily plavecké styly, trénovaly skoky do vody, potápěly se atd. Vyzkoušely si, jak se hraje např. vodní pólo, soutěžily v družstvech a také nechyběly plavecké závody. Vše doprovázela dobrá nálada a smích dětí.
Věříme, že se dětem plavání líbilo a naše poděkování patří učitelům plavání, kteří se dětem plně a trpělivě věnovali, učili je nejen plaveckým dovednostem, ale dodávali jim i odvahu a podporovali je při výuce.