Telefon: +461 631 333

1.června, kdy slavíme Den dětí, byli žáci 1.třídy pozváni do Městské knihovny v Litomyšli. Ta pro ně připravila tradiční akci – pasování na čtenáře. Všichni prvňáčci museli s postavami z pohádek, které jim pomáhaly, plnit různé úkoly. Tím museli dokázat, že pasování si opravdu zaslouží. Žáci četli písmena, skládali abecedu, malovali indiánské znaky. Teprve potom došlo na samotné pasování. Žáci obdrželi Diplom pro čtenáře, pěknou knížku a průkazku do knihovny.