Telefon: +461 631 333

Návštěva Univerzity Hradec Králové a Archeoparku pravěku ve Všestatech
Jak jsme Vás již informovali, letošní školní rok společně s námi zahájil i děkan Fakulty informatiky a managementu v Hradci Králové, pan prof. RNDr.Josef Hynek MBA,Ph.D a pozval nás na návštěvu na jeho univerzitu.
Devatenáctého června jsme se tedy na slíbený výlet vydali. Autobus nás zavezl až před fakultu, kde nás pan děkan přivítal a předal nám vysačky s našimi jmény. Pak jsme mohli obdivovat moderní učebny, relaxační místa a hlavně velice moderní učebny určené k výuce informatiky. V jedné z těchto učeben nám usadil a s dětmi si zasoutěžil. Za správné odpovědi žáci obdrželi sladké odměny. Potom následovala prohlídka výstavy prací našich žáků, které jsme nakreslili ve škole a na fakultu zaslali. Téma každé práce se týkalo informační technologie. Každý zde našel výkres se svým jménem. Pak jsme přešli do zaskleného dvora, kde jsme mohli pozorovat a vyzkoušet si pokusy s tekutým dusíkem. Bylo to velmi zajímavé. Pan děkan se s námi nakonec rozloučil krásnými dárky. Každý dostal tašku, ve které bylo triko s logem fakulty a drobné dárečky.
Poté nás autobus převezl do Archeoparku pravěku ve Všestatech. Zde jsme navštívili budovu expozice pravěku, kde jsme viděli pravěký důl, jeskyni s malbami i pravěkou hrobku. Prohlédli jsme si poklad zbraní a nástrojů rituálně potopených v řece a rekonstrukci nálezu kostry. Život v pravěku nám přiblížil velkoplošný model osídlené pravěké krajiny oživené desítkami postav lidí při typických činnostech. Ve venkovním areálu jsme si prohlíželi repliky domů z různých etap pravěku, kultovní areál a pohřebiště. Žáci si mohli vyzkoušet hod kopím na slaměného mamuta, jak těžká byla orba dřevěnými nástroji, jak se získávala mouka pomocí drcení, žentouru nebo primitivního mlýnského kamene, apod. Výlet se žákům nejen líbil, ale dozvěděli se i mnoho zajímavých věcí.