Telefon: +461 631 333

 

V tomto školním roce  na naší škole již podruhé  proběhla beseda týkající se bezpečného chování a prevence patologických jevů. Lektorka, policistka zabývající se touto problematikou, připravila pro žáky čtvrté a páté třídy přednášku o nebezpečí užívání návykových látek. Vše vysvětlovala velmi srozumitelně a žáci mohli kdykoliv klást otázky, na které jim trpělivě odpovídala. Doufáme, že si žáci z této besedy odnesou poučení do dalšího života.