Telefon: +461 631 333

Děti se sotva oklepaly z návštěvy čertů a hned měly další krásný výlet před sebou. Navštívili jsme již po několikáté poličské muzeum, které pro nás připravilo krásný adventní program. První část se odehrávala ve staré školní třídě. Každý kout byl vyzdoben v duchu jiného časového období. Společným jmenovatelem byly ale pro všechny  Vánoce. Paní průvodkyně dětem velice poutavě představila vánoční zvyky a způsob života v každé době. Všichni společně ochutnali sladidlo z řepy sirob a muziku (směs rozvařených sušených švestek, rozinek, ořechu, medu a koření). V každém z koutů bylo plno zajímavých předmětů každodenního použití a děti mohly hádat, k čemu asi sloužily. Aby si odnesly kus starovánoční nálady i domů, mohli si všichni vyrobit panáčka a panenku ze sušených švestek, křížal a rozinek. Po první polovině programu se děti v aule muzea nasvačily a posilněné pokračovaly do druhé části. Přesunuli jsme se do divadelního sálu v přízemí, který byl plný kulis, rekvizit, loutek a kostýmů. Před dvěma sty lety se v tomto sále odehrálo první české představení a na jeho počest tato expozice vznikla. Pan průvodce dětem popsal, kdo všechno se na divadelním představení podílí. Děti co by režisér obsadil do rolí a na místě si nazkoušeli kratičkou hru. Poté si všichni mohli vyzkoušet roztodivné kostýmy a zahrát si loutkové a stínové divadlo. Atmosféru Vánoc ještě podpořil poletující sníh za okny. Dětem se program velice líbil a již se těší, co pro nás muzeum nachystá na příště.