Telefon: +461 631 333

Seznam přijatých dětí do 1.třídy ve školním roce 2020/2021:

SR 01

SR 02

SR 03