Telefon: +461 631 333

Čáry máry ententýky, poletíme do Afriky…. Touto rýmovačkou nás letos opět přivítali na svém představení učitelé ze ZUŠ Žďár nad Sázavou. Jejich vystoupení se týkalo života a přírody v Africe. Díky různým a vhodně použitým hudebním nástrojům  a písničkám , nám vtipně představili blíže tento kontinent. Přenesli jsme se na největší poušť světa Saharu, poznali  jedny z největších  vodopádů světa, tedy Niagárské vodopády, největší řeku Afriky Nyl i další řeku Okavango a dozvěděli jsme se, jak vypadá největší hora Afriky Kilimanžáro. Připomněli jsme si písničkami i různá zvířata typická pro tento světadíl.  Zároveň jsme měli možnost opět poznat méně známé hudební nástroje. Tak například už víme, jak vypadá palafox, africký buben, africká kaliba, aj. Žáci byli vtaženi do děje a celou dobu se zaujetím pořad sledovali. Doufáme, že se za rok snad opět s tak poučným programem v provedení těchto hudebníků, opět setkáme.