Zápis do 1.třídy

Dne 16.5. zavítali do naší školy budoucí žáci 1.třídy. Každý se nám představil a zazpíval nebo zarecitoval  písničku či básničku. Spolu s našimi pomocníky řemeslníky např. kominíkem, zahradníkem, opravářem… plnili různé úkoly. Za to získali razítka do své kartičky. Všichni byli moc šikovní a proto nakonec dostali velkou jedničku. Odcházeli od nás  se svojí první jedničkou a Upomínkovým listem na tento  slavný den.