Telefon: +461 631 333

Plán jednotlivých akcí

V průběhu celého školního roku se budeme účastnit různých soutěží. Jedná se o měření dovedností výtvarných, hudebních i atletických. Také navštívíme divadelní představení ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli. Navštěvujeme výstavy v Muzeu Polička.

Jsme zapojeni do projektu Čtení pomáhá.

Září

 • přípravné práce na zahájení školního roku
 • výzdoba školy a tříd
 • školení BOZP a PO
 • příprava na Den otevřených dveří
 • plavecký výcvik
 • počítače – seznámení dětí s výukovými programy – I.třída
 • zahájení nepovinného předmětu – Náboženství
 • Zapojení do projektu Čtení pomáhá– zapojit žáky 3., 4. a 5.třídy
 • projekt Dental prevention, který se snaží naučit děti správně čistit zuby a motivovat je k ústní hygieně

Říjen

 • činnost kroužků ve škole
  • anglický jazyk
  • výtvarný kroužek
  • přírodovědný kroužek
  • sportovní hry
  • počítačový kroužek
  • zpěv
  • náboženství
 • účast ve výtvarných soutěží
 • přírodovědná soutěž – poznávání zvířat, květin, stromů
 • počítače – práce na internetu – individuální pomoc dětem – 1.třída – výukové programy
 • sběr kaštanů
 • drakiáda
 • noční pobyt ve škole a projektový den – Hudba všude kolem nás
 • návštěva knihovny v Litomyšli – čtení s babičkou

Listopad

 • třídní schůzky – společná schůzka s rodiči
 • sběr starého papíru
 • výroba dárků na Vánoce
 • Den řemesel – hrajeme si na řemesla
 • rozsvěcování vánočního stromečku v obci – kulturní vystoupení  žáků
 • příprava vánočního vystoupení pro veřejnost a rodiče

Prosinec

 • výroba dárků na Vánoce
 • vánoční vystoupení pro veřejnost a rodiče
 • Zpravodaj – časopis – příspěvky dětí
 • Mikuláš – nadílka z fondu SRPDŠ
 • kino – Filipíny – diashow
 • výlet do vánočně vyzdobeného města, návštěva knihovny – vánoční prodejní výstava
 • vánoční besídka
 • výtvarná dílna p.Třískové

Leden

 • příprava výzdoby na karneval a ples
 • hra „Riskuj“ – vědomostní soutěž pro jednotlivé třídy
 • hodnocení práce za 1.pololetí
 • krmení lesní zvěře – kaštany
 • pozorování stop zvěře ve sněhu
 • zimní radovánky na sněhu, sáňkování
 • bruslení – zimní stadion Litomyšl

Únor

 • soutěž o nejlepší sněhovou stavbu
 • karneval ve ŠD
 • školní kolo v recitační soutěži: libovolná báseň

Březen

 • Zpravodaj – příspěvky
 • recitační soutěž v Litomyšli – oblastní kolo
 • příprava oslavy Dne matek – dárky, program
 • Bubenická dílna – hra na netradiční rytmické nástroje

Duben

 • exkurze – požární zbrojnice a Policie Litomyšl
 • požární poplach s dětmi – cvičení
 • třídní schůzky
 • velikonoční výstava – knihovna v Litomyšli
 • zápis do 1.třídy
 • příprava na besídku Den matek – krátký program, přáníčka
 • Měsíc knihy – návštěva knihovny v Litomyšli
 • příprava oslavy Dne matek – dárky, program
 • sběr starého papíru

Květen

 • besídka ke Dni matek
 • Škola v přírodě

Červen

 • oslava Dne dětí
 • sportovní dopoledne – dopravní výchova – soutěž ve zručnosti v jízdě na kole
 • Zpravodaj-příspěvky škola v přírodě
 • Turistický výlet do okolí
 • hodnocení školního roku
 • kino
 • Bambini cup – turnaj v malé kopané v Dolním Újezdě
 • stavebnice Geomag