1. Třída

Třídní učitelka: Věra Rejsová

 730 – 815835 – 920930 – 10151025 – 11101120 – 12051210 – 12551305 – 1350
PoČJMČJTV
ÚtČJM ČJTV
StČJMČJPRV
ČtČJMČJHVPRV
ČJPVVV
2. Třída

Třídní učitelka: Věra Rejsová

 730 – 815835 – 920930 – 10151025 – 11101120 – 12051210 – 12551305 – 1350
PoMČJČJTV
ÚtMČJČJTV
StMČJČJPRV
ČtMČJČJHV PRV
ČJMPVVVČJ
3. Třída

Třídní učitelka: Dana Holomková

 730 – 815835 – 920930 – 10151025 – 11101120 – 12051210 – 12551305 – 1350
PoPRVČJMTVČJ
ÚtČJČJTVČJM
StAJMČJMPV
ČtAJČJMPRVHVPRV
AJČJVV
4. Třída

Třídní učitelka: Dana Holomková

 730 – 815835 – 920930 – 10151025 – 11101120 – 12051210 – 12551305 – 1350
PoAJMVLTVMČJ
ÚtAJČJTVČJM
StAJČJMČJPV
ČtČJVLČJHVČJ
MVVVV
5. Třída

Třídní učitelka: Dana Holomková

 730 – 815835 – 920930 – 10151025 – 11101120 – 12051210 – 12551305 – 1350
PoAJMVLTVČJ
ÚtAJMTVČJM
StČJČJMČJPV
ČtAJVLČJHV
MČJVVVVI